• Първата българска банкнота, сериен номер 000001. Отпечатана 1ви Август 1885 година в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, Санкт-Петербург.

    При идването на следващата серия банкноти тази серия е била унищожена и от първата българска банкнота са останали много малко образци. В моя 20 годишен опит в колекционирането на банкноти не съм виждал тази банкнота да се предлага за продан.

    В каталога на Пик (Pick) цената на тази банкнота е добра 200, отлична 575 американски долара. Тези цени обаче не са реалистични и ако намерите тази банкнота за продан очаквайте да платите над 10 пъти повече.