Как да определим цената на български банкноти излезли от обръщение. Цени, качество, рядкост
Коментари (1)
  • 5 Лева Злато от 1890. Тази банкнота е отпечатана в Bradbury, Wilkinson & Co. (England), което е видимо и от новия дизайн на банкнотата.

    Много рядка банкнота, която не съм виждал за продан. В каталога на Пик (Pick) цената на тази банкнота е добра 100, отлична 500 американски долара.