Коментари (1)
  • Също както и 5-те лева от 1890 година тези 10 Лева Злато са много редки и не се предлагат за продан.

    В каталога на Пик (Pick) цената на тази банкнота е добра 150, отлична 650 американски долара.