Коментари (1)
  • Pick#2

    5 лева сребро от 1909 година е много лесна за намиране банкнота в състояние много-добро и отлично (very fine). Има три варианта с 1 и 2 букви пред серийния номер и с 4 серийни номера. Най-рядко се появява банкнотата с 1 буква пред серийния номер. Цената на пазара за тези банкноти е между 25 – 48 Евро, очаквайте да платите малко повече за сериен номер с 1 буква.