Разглобяване, ремонт, реставриране и сглобяване на МЗ РТ 125 - 4
Коментари (0)