Разглобяване, ремонт, реставриране и сглобяване на МЗ РТ 125 - 4

В картинки, процеса от ремонта и рестраврирането на моето МЗ РТ 125/4

MZ_125_4_resto (205).jpg
MZ_125_4_resto (206).jpg
MZ_125_4_resto (207).jpg
MZ_125_4_resto (208).jpg
MZ_125_4_resto (209).jpg
MZ_125_4_resto (210).jpg
MZ_125_4_resto (211).jpg
MZ_125_4_resto (212).jpg
MZ_125_4_resto (213).jpg
MZ_125_4_resto (214).jpg
MZ_125_4_resto (215).jpg
MZ_125_4_resto (216).jpg
Коментари (0)
Информация
Създадено:
Редактирано: