Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини от Руско-Турската война. Снимки от ремонта и реставрацията.

Този щик е един от най-дългите и дебели щикове, той се води щик-тесак, защото е използван много повече без пушката.

Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Щик-тесак за пушка Пибоди и Мартини
Коментари (0)
Информация
Създадено:
Редактирано: