Древният Антикитера компютър

Mеханизмът от Антикитира е антично устройство, предназначено да изобразява механически наблюдаемата конфигурация на слънчевата система. За отправна точка във времето е използвана 205 г. пр. н.е. и с добра увереност се приема, че уредът е бил изработен в средата на II век пр. н.е. Останките от него са намерени сред предмети, свидетелстващи за корабокрушение, случило се около 70 г. пр.н.е., в близост до о. Антикитира. Тази датировка го прави изключително важно за историята, не само на техниката и познанието, тъй като общоприето се счита, че подобни инженерни постижения датират от много по-късни времена.

Механизъм от Антикитира

Антикитера компютър
Антикитера компютър
Антикитера компютър
Антикитера компютър
Антикитера компютър рентген
Антикитера компютър рентген
Антикитера компютър рентген
Антикитера компютър текст
Антикитера компютър рентген
Антикитера компютър рисунка
Коментари (0)
Информация
Създадено:
Редактирано: