Древният Антикитера компютър

Mеханизмът от Антикитира е антично устройство, предназначено да изобразява механически наблюдаемата конфигурация на слънчевата система. За отправна точка във времето е използвана 205 г. пр. н.е. и с добра увереност се приема, че уредът е бил изработен в средата на II век пр. н.е. Останките от него са намерени сред предмети, свидетелстващи за корабокрушение, случило се около 70 г. пр.н.е., в близост до о. Антикитира. Тази датировка го прави изключително важно за историята, не само на техниката и познанието, тъй като общоприето се счита, че подобни инженерни постижения датират от много по-късни времена.

Механизъм от Антикитира

 • 5028
Антикитера компютър
 • 39
Антикитера компютър
 • 43
Антикитера компютър
 • 46
Антикитера компютър
 • 37
Антикитера компютър рентген
 • 38
Антикитера компютър рентген
 • 61
Антикитера компютър рентген
 • 44
Антикитера компютър текст
 • 47
Антикитера компютър рентген
 • 39
Антикитера компютър рисунка
 • 51
Коментари (0)
Информация
Създадено:
Редактирано: