Атина Михайлова Дончева

Приятели
Празно
Лична стена

Здравей Атина.

Снимките ти са много интересни, би ли обяснила как си направила отделните творби и от какво.

... or jump to: 2020