Как да предпазим метални предмети от ръжда чрез апликация на Зинга - студено поцинковане

Зинга е едно-компонентен антикорозионен препарат който съдържа минимум 96% цинк след издъхване. Формулиран е да бъде екологично чист и да осигурява защита еднаква с защитата след топло поцинковане. Може да бъде положен с четка, чрез спрей или с валяк, което го прави особено подходящ при реставрирането и защитата от корозия на предмети от черен метал.

 • Може да осигури по-дълга защита на метала от корозия сравнено с топлото поцинковане
 • Може да бъде положен при всякакви условия, на открито и без нужда от специални помещения и съдове.
 • Може да бъде положен върху вече галванизирани повърхности
 • Може да бъде положен повторно върху вече покрити със Зинга повърхности
 • Добра устойчивост на физическо триене
 • Може да се използва като основа за двукомпонентни грундове и бой
 • Може да бъде положен при високи температури на околната среда
 • Продукта е гъвкав и не се люспи при приемливо огъване на метала
 • Не създава пушек и не поддържа пламък (стандарт BS476)
 • Много дълъг живот на продукта при правилно съхранение

Как работи:

Зинга не е боя а чисто цинково покритие, без пигменти или пълнители. Този продукт може да се използва за галванизацията на черна ламарина (купе на автомобил примерно) и осигурява много години защита срещу ръжда.  Всички стандартни 2К (двукомпонентни) автомобилни бой и 2К грундове имат отлично покритие и адхезия към Зинга. Принципа на работа на Зинга е следния: Активна или така наречената катодна защита се гарантира от цинка (анода) който се разпада за да защити основния материал (катода) довеждайки до движението на електрони който блокират химическата реакция на корозирането. Покритието от цинк предпазва основния материал дори когато е частично унищожено.

Разпада на цинковото покритие не е праволинейно, след като Зинга се оксидира и порите на покритието се запълнят с цинкови соли процеса на разпад се забавя допълнително. Слоя цинково покритие е предпазен от разпадане и заради органичната база в която е разтворен цинка, което обаче не пречи на проводимостта му и е сравним с тази на топлото поцинковане. Дори когато слоя цинк е унищожен на места, здравите участъци около нарушената повърхност продължават да предпазва основния метал. Този процес е известен като „изхвърляне“ и позволява предпазването на основната метална повърхност до 3-5мм от края на здравото покритието с цинк. Зинга не е лъскава като топлото поцинковане заради слоя оксиди който се формират на повърхността и, те предпазват цинка от разпадане но и водят до матовия цвят на продукта след апликация.

Стандартен метод за апликация на Зинга:

 • Почистване на метала с пясъкоструйка, абразивни или комбинация от абразивни продукти и химикали
 • Апликация на слой Зинга до 60μm DFT
 • Апликация на стандартен 2К грунд
 • Шлайфане
 • 2К боя

Купе на автомобил обработено със Зинга.

Панел защитен от корозия със Зинга.

Първа стъпка е почистването до гол метал на панела. Забележете използването на метална гъбичка за почистването на повърхностната ръжда. За премахването на ръждата може да се ползват и химикали, просто почистете оксидацията от процеса с метална гъбичка след като препарата си свърши работата.

Панела е готов за защитното покритие със Зинга.

Готовото покритие.

Коментари (0)
Информация
Създадено:
Редактирано:
1-12